АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216, ет. 13.

Вид търг: наем.

Относно /наем/ продажба/: Открита процедура с тайно наддаване. Решение № А-З-191/ 22.11.2018

Имот: Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216, ет. 13.

ЗП: 47, 44 кв. м.

Описание: коридор, дневна с кухненски бокс, балкон, спалня, баня с тоалетна, обзаведен.

Предназначение на имота: жилище.

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 400 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: в случай, че се извършва явно наддаване по чл. 15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК: 25 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 10.12.2018 г. в гр. София, ул. Велико Търново №27 от 10:00 ч.

Огледи: След закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на тел.: 0882177780.

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: се закупува в гр. София, ул. Велико Търново №27, деловодство, всеки работен ден от 9:30-16:00 ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с вкл. ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжната документация: до 12:00 ч. на 07.12.2018 г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:30 ч. на 07.12.2018 г.

Специални изисквания към участниците: за посолства и дипломатически мисии.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 21.12.2018 г. в гр. София, ул. Велико Търново №27 от 10:00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16:30 ч. на 20.12.2018 г. Краен срок за закупуване на тръжната документация за повторния търг – до 12:00 ч. на 20.12.2018 г.

За информация: на тел.:0882177780.

Заповед А-З-196 от 10.12.2018. Спечелил: Посолство на Р Индия

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.