АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 29, находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №15, бл. 3, ап.29.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията. Решение № А-З-197/12.12.2018 г.

Относно /наем/ продажба/: наем.

Имот: Апартамент № 29, находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №15, бл. 3, ап.29.

ЗП: 173,08 кв.м.

Описание: състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, две спални, кухня, дрешник, тоалетна, баня и балкон.

Предназначение на имота: за офис.

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 1267 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: в случай, че се извършва явно наддаване по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 03.01.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 11.00 ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177784 и 02/9714550.

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.00 ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00 ч. на 02.01.2019 г.

Депозит за участие: -400 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30 ч. на 02.01.2019 г.

Специални изисквания към участниците: няма.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 18.01.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 11.00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30 ч. на 17.01.2019 г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00 ч. на 17.01.2019 г.

За информация: на телефон: 0882177784 и 02/9714550.

Заповед № А-З-7/22.01.2019 – Спечелил: Д.И.Г. АД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.