АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Втори етаж от къща, находящ се в гр. София, ул. „Васил Априлов“ №17.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение №А-З-52/04.04.2019г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Втори етаж от къща, находящ се в гр. София, ул. „Васил Априлов“ №17.

ЗП: 127,03 кв.м.

Описание: Втори етаж от къща, състоящ се от: вестибюл, четири стаи, тоалетна, килер и балкон, таванско помещение с площ 17,40 кв.м. и избено помещение с площ 15,60 кв.м., необзаведен.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 10 години от датата да сключване на договора, съгласно Протокол № 36-00-34/29.03.2019г. на Министъра на външните работи.

Начална цена /месечен наем/: 1100 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 22.04.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 19.04.2019г.

Депозит за участие: 800 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 19.04.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 03.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 02.05.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 02.05.2019г.

За информация: на телефон: 0882177782.

Решение №А-З-65/23.04.2019 – Адвокатско дружество \“Динова, Русев и съдружници\“

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.