АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Самостоятелна двуетажна сграда със сутерен, находяща се в гр.София, кв. „Бояна”, ул. „Панорамен път“ №60, Вила 30

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-68/24.04.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Самостоятелна двуетажна сграда със сутерен, находяща се в гр.София, кв. „Бояна”, ул. „Панорамен път“ №60, Вила 30

ЗП: разгъната застроена площ от 324 кв.м. и дворно място от 1233 кв.м.

Описание: Самостоятелна двуетажна сграда със сутерен, необзаведена.

Предназначение на имота: жилище/офис

Срок на договора: 8 години съгласно Протокол №36-00-40/15.04.2019г. на МВнР

Начална цена /месечен наем/: 1000 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 13.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00 ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка: на телефон 0882177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 10.05.2019г.

Депозит за участие: 500 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 10.05.2019г.

Специални изисквания към участниците: бъдещият наемател се задължава да извърши инвестиция в имота в размер на минимум 50 000 лева без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 27.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 23.05.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 23.05.2019г.

За информация: на телефон 0882177780

Заповед № А-З-83/16.05.2019 – Аксел Инвест ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.