АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-111/17.06.2019

Вид търг: наем

Относно /наем/ продажба/: Апартамент №5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 3.

Имот: Апартамент № 5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 3.

ЗП: 173,08 кв.м.

Описание: Апартамент № 5 състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, две спални, кухня, гардеробно помещение, баня, тоалетна и балкон, необзаведен.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: три години от датата на подписването му.

Начална цена /месечен наем/: 950 евро без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро, без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 03.07.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177784 и 02/87-020-87

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 02.07.2019г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 03.07.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 16.07.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30 на 15.07.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 15.07.2019г.

За информация: на телефон: 0882177784 и 02/87-020-87

Заповед А-З-122-А/ 03.07.2019 – ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.