АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29 и адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 103, вх. 4, ет. 3

Вид търг: с тайно внаддаване на окрито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019

Относно /наем/ продажба/: продажба

Имот: Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, , адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 103, вх. 4, ет. 3.

ЗП: площ по документи 52,71 кв.м., прилежащи части: мазе 11,25 кв.м.; 2,46% ид.ч. от общите части на сградата

Описание: Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.42. Брой нива на обекта: 1.
Състои се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения

Предназначение на имота: жилище, апартамент

Начална цена /месечен наем/: 47 000 евро, без ДДС

Стъпка за наддаване: при явно наддаване по чл.15д от ПРУПДТДДУК – 2 350 евро, без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, на 06.08.2019г. от 10,30 ч.;

Огледи: може да се извърши след предварително закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на тел: 0882/177 782

Начин на плащане на цената: Плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода или в евро по банковите сметки на АДИС ЕООД.

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „В. Търново” № 27, от деловодство, всеки раб. ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума: 100 лева без ДДС. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 11,00 ч. на 05.08.2019г. до 11,00 ч. на 06.08.2019г.

Депозит за участие: 14 100 евро

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 05.08.2019г.

Специални изисквания към участниците: Купувачът, ще влезе във владение на недвижимите имоти след връчване и изтичане на двумесечно предизвестие за прекратяване на наемните договори с наемателите.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: в гр. София, ул. „В. Търново” № 27, на 13.08.2019г. от 10,30 ч

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,00 ч. на 12.08.2019г. 
Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 11,00 ч. на 12.08.2019г.

За информация: 0882177782

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.