Заповед № А-З-126/19.07.2019 отменя Решение № А-З-123/17.07.2019 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имоти, собственост на АДИС ЕООД като нов търг ще бъде насрочен след влизане в сила  на разпоредбата на чл.3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и въвеждане на електронната платформа.

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.