АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-138/ 13.08.2019

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А.

ЗП: 156 кв.м.

Описание: Апартамент № 6, необзаведен, състоящ се от: дневна, кухня, кабинет, две спални, баня, тоалетна и сервизни помещения

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години

Начална цена /месечен наем/: 600 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.08.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 28.08.2019г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 28.08.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 13.09.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30 на 12.09.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 12.08.2019г.

За информация: на телефон: 0882177782

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.