АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-140/21.08.2019

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1.

ЗП: 81,23 кв.м.

Описание: Апартамент № 3 състоящ се от : кухня, дневна, спалня, баня и тоалетна, необзаведен

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години

Начална цена /месечен наем/: 400 евро без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро, без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 04.09.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 03.09.2019г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 03.09.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 18.09.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30 на 17.09.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 17.09.2019г.

За информация: на телефон 0882177782

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.