АДИС ЕООД на основание Заповед на Управителя № А-З-240/20.12.2019 и А-З-5/13.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за Доставка и монтаж на кондензни вани с ел. нагревател, предпазител и термостат – комплект за отводняване на външните тела на термопомпите на обект: Апартаментен хотел Панчарево на бул. „Самоковско шосе“ № 233.
Краен срок за събиране на офертите: 16.01.2020
За повече информация: инж. Диляна Вачковска – 0882177737

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.