АДИС ЕООД на основане Заповед № А-З-8/21.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за изготвяне на конструктино обследване и проект за възстановяване на експлоатационната годност на сграда изградена на груб строеж.

Обект: Търговско представителство в ПИ.68134.4338.1046

Административен адрес: гр. София, кв. Овча Купел, ул. „Боряна“ № 29

Краен срок за подаване на офертите: до 17ч. на 03.02.2020г.

За повече информация, моля отворете прикачения файл.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.