АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-21/18.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 8 (осем) броя водомери за топла и студено вода, с нови с дистанционен отчет на ул. „Оборище“ №10, гр. София.

Краен срок за събирана на офертите: 24.02.2020г., до 17ч.

За повече информация: отдел ПСФ, инж. Надежда Атанасова – 0882177736 и atanasova@adis.bg.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.