АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-25/24.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за изработване на рекламна брошура на руски език, на Почивна станция АДИС.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
Краен срок за събирана на офертите: 25.02.2020г., до 17ч.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.