АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицята ЗИДАРОМАЗАЧ и ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ
чиито задължения са:

– Извършване ремонтни работи в обектите от сградния фонд, управляван от АДИС ЕООД.

Изисквания към кандидатите:
– Средно образование;
– Трудов стаж по специалността – предимство;
– Документ за квалификация;

Агенцията предлага:
– трудов договор със срок за изпитване 6 месеца;
– 8-часов работен ден;
– осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване;
– платен отпуск – съгласно Кодекса на труда;
– предоставяне на суми по социалната програма на Агенцията, работно облекло и лични предпазни средства.

За допълнителна информация:
029487533 И.Атанасова – Експерт човешки ресурси

Автобиография и копия на документите за завършено образование и квалификация кандидатите могат да представят чрез jobs.bg или лично в АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27.
Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.
Представените документи се разглеждат и съхраняват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.