АДИС ЕООД на основание на Заповед № А-З-60/23.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на адрес гр. София, ул. „Александър Жендов“ №1, ап. 43.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 часа на 28.04.2020 г.

За повече информация: инж. Иво Динев – 02 943 44 81

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.