УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
АДИС ЕООД отново приема плащания на каса.
Предвид епидемиологичната обстановка най-учтиво Ви молим, да спазвате необходимата дистанция и да носите предпазна маска.
Може да ползвате и банково разплащане.
Актуалните сметки на дружеството:

Централна кооперативна банка АД
BIC КОД CECBBGSF
Адрес: гр. София, бул.„Княз Ал. Дондуков” 7Б
СМЕТКА В ЛЕВА BG73 CECB 9790 10B2 0177 00
СМЕТКА В ЕВРО BG87CECB979014B2017700

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.