Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-125/09.09.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 29 находящ се в  гр. София, на ул. „Константин Кисимов“ № 4, бл. 303, ет. 8.

ЗП: 80,17 кв.м.

Описание: Апартамент № 29, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, кухня, спалня и баня, находящ се в  гр. София, на ул. „Константин Кисимов“ № 4, бл. 303, ет. 8. Имотът е необзаведен.

Предназначение на имота: за жилище/офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 450 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.09.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.09.2021г;

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация;

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.09.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 12.10.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 11.10.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 11.10.2021г.

За информация: на тел. 0882177784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.