Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-156/28.10.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 21, находящ се в гр. София, пл. „Велчова завера” № 1, ет.3.

ЗП: 81,60 кв.м.

Описание: Апартамент № 21, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна и килер.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/:  350 евро /триста и петдесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 11.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 10.11.2021г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 10.11.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 26.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 25.11.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 25.11.2021г.

За информация: на тел. 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.