„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицията „ПАРКЕТЧИЯ“, чиито задължения са:

– Извършване на ремонтни работи в обектите от сградния фонд, управляван от АДИС ЕООД.

Изисквания към кандидатите:
•Средно образование.
•Документ за професионална квалификация.
•Стаж по специалността.
•Активни, отговорни; с добри комуникативни способности; мотивирани за работа в екипа на престижна организация.

Агенцията предлага:

– трудов договор със срок за изпитване 6 месеца;
– 8-часов работен ден;
– осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване;
– платен отпуск – съгласно Кодекса на труда;
– служебен телефон;
– допълнително здравно осигуряване;
– предоставяне на работно облекло, лични предпазни средства;
– социална програма на Дружеството.

За допълнителна информация:
0882177700 Ирена Атанасова – Експерт управление на човешките ресурси
Автобиография чрез jobs.bg, по електронната поща или лично в „АДИС“ ЕООД на адрес: гр.София, ул.“Велико Търново“ № 27.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. АДИС ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

Още позиици в категория Кариера в АДИС.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.