Вид търг:  с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-31/16.03.2022г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 20, находящ се в гр. София, ул „Александър Жендов” № 1.

ЗП: 177,10 кв.м.

Описание: Апартамент № 20, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, кухня, три спални, баня с вана и тоалетна, баня с душ и тоалетна, две складови помещения, две тераси

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 900 евро /деветстотин евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: 30.03.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч

Огледи: Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 29.03.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие:  до 16.30ч. на 29.03.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: 12.04.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 11.04.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 11.04.2022г.

За информация: на тлефон: 0882177780

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.