АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Производство, доставка и монтаж на двукрила, стоманена, портална врата, за обект с адрес: ул.“Велико Търново” № 5, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-28/07.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Производство, доставка и монтаж на двукрила, стоманена, портална врата, за обект с адрес: ул.“Велико Търново” № 5, гр. София Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.