Вид търг:  с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-52/21.04.2022г. на Управителя

Относно: наем

Имот: АДИС ЕООД обявява търг за Апартамент сутерен ляво, находящ се в гр. София, на ул. „Милин камък“ № 41

ЗП: 48,91 кв.м.

Описание: Апартамент сутерен ляво, състоящ се от: стая, дневна, тоалетна с баня

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 100 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване: 10 евро. Цената е без ДДС. Поради условието наемателят да извърши за своя сметка необходимите ремонти дейности в имота, наемната цена се дължи 2 месеца след сключване на договора за наем.

Дата, място и час на провеждане на търга:  на 11.05.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 10.05.2022г.

Депозит за участие: 100 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие:  до 16.30ч. на 10.05.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 26.05.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 25.05.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 25.05.2022г.

За информация: 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.