Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-107/19.07.2022 на Управителя.

Относно: наем

Имот: Aпартамент № 28, находящ се на ул.“Майор Юрий Гагарин “№22, бл. 154А, в гр. София.

ЗП: 98,98 кв.м.

Описание: Aпартамент № 28, състоящ се от:  входно антре, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, тераса.

Предназначение на имота: жилище/офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 560 евро /петстотин и шестдесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 04.08.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 03.08.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 03.08.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 18.08.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: 10,00ч.;

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на17.08.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 17.08.2022г.

За информация: 0882177780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.