Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-191/03.11.2022 на Управителя

Относно: наем

Имот: Aпартамент № 38 находящ се в гр.София на ул. „Райко Алексиев“ № 40, бл. 215.

ЗП: 47,44 кв.м

Описание: Aпартамент № 38, състоящ се от:входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 350 евро /триста и петдесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.11.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177719

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 17.11.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 17.11.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 02.12.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 01.12.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 01.12.2022г.

За информация: на телефон: 0882/177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.