АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за изработване на рекламни торби с логото на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-187/31.10.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за изработване на 1000 (хиляда) броя големи рекламни торби с логото на АДИС ЕООД и 1300 (хиляда и триста) броя малки рекламни торби с логото на АДИС ЕООД по задание на Възложителя, съгласно Приложение №1, неразделна част към настоящата заповед....

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.