Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-191/03.11.2022 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 26, находящ се в гр.София, ул.„Боряна” №61, бл.216А, ет.9.

ЗП: 54 кв.м.

Описание: Апартамент № 26, състоящ се от: входно антре, дневна, стая, баня с тоалетна, мокро помещение

Предназначение на имота: Имотът е необзаведен и ще се използва като жилище

Срок на договора: 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 300 евро /триста евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.12.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 23.12.2022г.

Депозит за участие: 150 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 23.12.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 16.01.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.;

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 13.01.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 13.01.2023г.

За информация: 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.