АДИС ЕООД открива конкурс за избор на застраховател

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-6/25.01.2023г. на Управителя,  открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова стойност,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за поддръжка на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-2/10.01.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител. Предмет на процедурата: Избор на фирма за услуги, свързани с поддръжка на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД за срок от 1 /една/ календарна година съгласно задание за офериране – неразделна част от настоящата заповед. Изисквания към кандидатите: Кандидатите...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на медицински прегледи на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/05.01.2023г. на Управителя открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. Критерии за оценка: предложена оптимална цена, съобразно изискванията на процедурата. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на Районната...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.