„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на климатик Daikin FTXC35B/ RXC35B Sensfra 2019 за обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“ №16, бл.155, гр. София

АДИС ЕООД на основание Запове № А-З-87/13.07.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на климатик Daikin FTXC35B/ RXC35B Sensfra 2019 за an. 17 на обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“ №16, бл.155, гр. София, съгласно Задание за офериране I. Изисквания към кандидатите: 1.  Да  са юридически...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-84/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на нови електро-механични автомати, за дворна врата на обект на АДИС ЕООД на ул. “Професор Кирил Попов” №21“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-85/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на нови електро-механични автомати, за дворна врата на обект на АДИС ЕООД на ул. “Професор Кирил Попов” №21“   Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-83/01.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД на ж.к. „Младост“ , блок 208А  – гараж“, съгласно Задание за офериране.            I.  Изисквания към кандидатите: Да  са...

Прочети още

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-82/01.07.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат за апартамент 21, бл. 1, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №19, гр. София. Изисквания към Изпълнителя. 1. В ценовото предложение да се посочат: единична...

Прочети още

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-66/21.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin FTXB35C/RXB35C за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22, бл. 154. Изисквания към кандидатите: – Да са юридически лица, регистирани по Търговския Закон и...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-64/18.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София“, съгласно Задание за офериране.  Изисквания към кандидатите: 1.  Кандидатите...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на адрес ул. „Александър Жендов“ №1

АДИС ЕООД на основание на Заповед № А-З-60/23.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на адрес гр. София, ул. „Александър Жендов“ №1, ап. 43. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 часа на 28.04.2020 г. За повече информация: инж. Иво Динев – 02 943...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-62/23.04.2020г. на Управителя, обявява процеура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“. І. Процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-61/23.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. ІІ. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.