Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на Доставчик за закупуване на дрон

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-112/ 19.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за „Закупуване на Дрон“, съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-110/18.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик...

Прочети още

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка на на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-111/ 18.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: съотношение качество/цена;...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура да избор на доставчик за услугата Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-108/ 16.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на  доставчик за услугата „Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на АДИС ЕООД”, моля да ни изпратите Вашата оферта, съгласно приложния към писмото  Протокол 1 и изискванията към предмета на поръчката. І. Критерии за оценка:...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за демонтаж на водо-воден бойлер, доставка, монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер с ел. нагревател, ел.табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД, на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-107/11.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за демонтаж на водо-воден бойлер с двойна енергия 300 литра, доставка, монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер 300 литра с ел. нагревател, ел.табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД, на ул. „Саша Попов“ №33, вила 19, гр....

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за оценка на работата на ЛПСОВ и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/30.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за оценка на работата на ЛПСОВ от инженер-технолог и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“ – общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ №233, гр. София, съгласно задание за офериране. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за хидроизолация на основи и ремонт на настилка

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-100/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Хидроизолации на основите и ремонт на настилката пред южната фасада, местонахождение: София, ул. „Оборище“ №31. I. Приблизителната стойност на услугата е 9896 (девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия

АДИС ЕООД на освонание Заповед № А-З-101/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на елементи за слаботокова система

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-97/20.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 3 /три/ броя суитчове, 30 /тридесет/ броя пач кабели cat. 6 – 1,5м., 50 /петдесет/ броя пач кабели cat. 6 – 2м. и 2 /два/ броя аранжиращи панели за нуждите на АДИС ЕООД. Суитчовете следва да отговарят на следните...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.