Съобщение

С цел запазване на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ 77 /паметник на недвижимото културно наследство/, собственост на АДИС ЕООД, на базата на проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата, съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, дружеството проведе тръжна процедура и възложи извършване на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на...

Прочети още
Информация и цени за Сезон Лято 2020 в Почивна станция „АДИС“, к.к. Златни пясъци

Информация и цени за Сезон Лято 2020 в Почивна станция „АДИС“, к.к. Златни пясъци

Смени за почивка в ПС „АДИС”, к. к. „Златни пясъци”, гр. Варна, за сезон ЛЯТО 2020: Настаняване всяка сряда и всяка събота с включени седем нощувки: Смяна № Дата на настаняване: Дата на отпътуване: 1 27 юни / събота/ 4 юли /събота/ 2 1 юли / сряда/ 8 юли /сряда/ 3 4 юли / събота/...

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ – Плащане на каса

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,АДИС ЕООД отново приема плащания на каса. Предвид епидемиологичната обстановка най-учтиво Ви молим, да спазвате необходимата дистанция и да носите предпазна маска.Може да ползвате и банково разплащане.Актуалните сметки на дружеството: Централна кооперативна банка АД BIC КОД CECBBGSF Адрес: гр. София, бул.„Княз Ал. Дондуков” 7Б СМЕТКА В ЛЕВА BG73 CECB 9790 10B2 0177 00 СМЕТКА...

Прочети още

Съобщение

Във връзка с публикувана петиция на страницата  https://www.peticiq.com от г-н Виктор Луков, информираме обществеността, че информацията, която е представена е стара и не отговаря на действителните намерения на Дружеството към настоящия момент.Изготвен е проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата. Същият е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата....

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ – ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД А-З-126/19.07.2019

Заповед № А-З-126/19.07.2019 отменя Решение № А-З-123/17.07.2019 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имоти, собственост на АДИС ЕООД като нов търг ще бъде насрочен след влизане в сила  на разпоредбата на чл.3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и въвеждане на електронната платформа.

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решението на Министерски съвет, взето на заседание проведено на 05.06.2019г., за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Агенция дипломатически имоти в страната“ (АДИС) ЕООД – София, Ви информираме, че продажбата на имотите ще се извърши чрез публичен търг по ред определен в Правилник за реда за упражняване правата...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.