ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АДИС ЕООД: ПЛАЩАНИЯ

Уважаеми Дами и Господа,   Във връзка с последните промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви информираме, че съгласно чл.3, ал.1, т.2, а именно: „Плащанията на територията на страната се извършват само чрез преводи и внасяне по платежна сметка, дори и когато са на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“ за целия период на действие на договора.   Актуалните сметки на дружеството са:Централна кооперативна банка АД   BIC КОД CECBBGSF   Адрес: гр....

Прочети още

ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АДИС ЕООД: ПЛАЩАНИЯ

Уважаеми Дами и Господа,    Във връзка с последните промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви информираме, че съгласно чл.3, ал.1, т.2, а именно: „Плащанията на територията на страната се извършват само чрез преводи и внасяне по платежна сметка, дори и когато са на стойностпод 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“ за целияпериод на действие на договора.   Актуалните сметки на дружеството са:  Централна кооперативна банка АД    BIC КОД CECBBGSF    Адрес:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.