АДИС ЕООД открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на рекламни артикули

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-150/13.10.2021г. на Управитля, открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на артикули, отговарящи на следните параметри, разделено по позиции, както следва: Позиция 1.Тефтер по индивидуален дизайн: Формат: А5 Твърди корици, без дунапрен на първа корица Тяло без дати, лепено, с инф. страници С изработка на проект...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2022 г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-146/07.10.2021г.н а Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2022 г.          І. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: най-високия предложен процент отстъпка за обем, допълнителни бонуси по...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Смяна на метална входна дворна врата в имот, находящ се на бул. „Джеймс Баучер“ №22, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-144/ 05.10.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4/четири/ оферти за ..СМЯНА НА МЕТАЛНА ВХОДНА ДВОРНА ВРАТА В ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА БУЛ. ,ДЖ. БАУЧЕР“ № 22, ГР. СОФИЯ“, съгласно Задание за офериране. I. Приблизителната стойност на услугата е 3 089,17 лв. (три...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-132/17.09.2021 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-131/16.09.2021г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г. Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2020г. е...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарлз Дарвин“ №25

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-128/10.09.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата до 500 кг, съвместима с управление „Beninca“ на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарлз Дарвин“ №25, бл. 2, гр. София. Приблизителна стойност на услугата: 1100 лв. без ДДС....

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Фаянсаджийски услуги

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-120/ 31.08.2021г. и Заповед № А-З-137/27.09.2021 на Управителя, открива процедура за избор на  изпълнител за Фаянсаджийски услуги. Приблизителна стойност на поръчката: 11 000 лева без ДДС Изисквания към кандидатите: Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на доставчик за закупуване на зимни гуми

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-118/ 30.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на зимни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно Приложение 1. Критерий за оценка на офертите – икономичеаски най-изгодно предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: П.1 – предлагана цена – 60%П.2 – година на производство – 25%П.3...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на Доставчик за закупуване на дрон

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-112/ 19.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за „Закупуване на Дрон“, съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-110/18.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услугата „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.