АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтно-възстановителни дейности по вътрешна ел. инсталация и свързване към самостоятелно електромерно табло за Резиденция №1

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-156/28.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтно-възстановителни дейности по вътрешна ел. инсталация и свързване към самостоятелно електромерно табло за Резиденция №1.Местонахождение: ул. „Букет“ №72, р-н „Овча купел“, гр. София. Изисквания към кандидатите: I. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Основен ремонт на хидроизолацията на покрива на културния център на посолството на Япония

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Основен ремонт на хидроизолацията на покрива на културния център на посолството на Япония, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ №14. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-150/20.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД“, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена за пълния пакет и допълнителните...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-144/14.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител.Предмет на процедурата: Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати Обект: Гараж Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ № 14 Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено...

Прочети още

АДИС ЕООД открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-139/12.09.2022г. на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и...

Прочети още

АДИС ЕООД обявява процедура за избор на доставчик на 30 бр. LED осветителни тела

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-125/25.08.2022г. на Управителя, обявява процедура за избор на доставчик на 30 бр. LED осветителни тела в окачен растерен таван Армстронг 600х600 с мощност 40W и цветна температура 4900К с вкл. драйвър за всяко, за партерен етаж на офис сградата на АДИС ЕООД. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите следва да са...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-118/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка, пломбиране и кодиране радиоводомери

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-116/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител заДоставка, пломбиране и кодиране на 308 бр. радиоводомери за обекти на АДИС ЕООД, находящи се на адреси: гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ №25, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №17, бл.2, ул.“Фр. Ж. Кюри“ №19,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски“ №77

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-113/29.07.2022 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски“ №77. Обект: Вътрешна дограма в стая 4 и 5 на ет. 1, сграда 1. Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София Изисквания към кандидатите: I. Кандидатите следва...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/11.07.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за уширяване на веранда, изграждане на нови стъпала и ремонт на настилки в Резиденция Бразилия. Обект: Веранда и пътекиМестонахождение: гр. София, ул. „Велико Търново“ Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.