АДИС ЕООД открива конкурс за избор на застраховател

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-6/25.01.2023г. на Управителя,  открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова стойност,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за поддръжка на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-2/10.01.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител. Предмет на процедурата: Избор на фирма за услуги, свързани с поддръжка на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД за срок от 1 /една/ календарна година съгласно задание за офериране – неразделна част от настоящата заповед. Изисквания към кандидатите: Кандидатите...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на медицински прегледи на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/05.01.2023г. на Управителя открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. Критерии за оценка: предложена оптимална цена, съобразно изискванията на процедурата. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на Районната...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Подмяна на дървени парапети

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З- 225/15.12.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Подмяна на дървени парапети на тераси в имота на ул. „Иозеф Валдхард“ №5, рез.4, гр. София, съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж на блиндирана входна врата с каса за апартамент.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-221/02.12.2022г. на Управителя, открива роцедура за избор на Изпълнител.Предмет на процедурата: Изработка, доставка и монтаж на блиндирана входна врата с каса за апартамент. Обект: Апартамент партер. Местонахождение: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 44. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Подмяна входната врата

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Подмяна входната врата на ап. № 5, съгласно Техническото задание. Местонахождение: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 19. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващата ел. задвижка, доставка и монтаж на нова ел. задвижка за гаражна секционна врата

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-213/23.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващата ел. задвижка, доставка и монтаж на нова ел. задвижка за гаражна секционна врата и запазване на устройството за контрол на достъпа, доставка и монтаж на нова пружина и ремонт на горния панел на секционната врата на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за закупуване на бяла и черна техника за нуждите на Вила АДИС, к.к. „Боровец“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-211/22.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за закупуване на бяла и черна техника за нуждите на Вила АДИС, к.к. „Боровец“, разделено по позиции, както следва: Позиция № 1: Телевизор – 50 инча смарт, технология. Позиция № 2: Пералня – свободностояща, мин 1200 оборота, поддържаща кратка 30...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за Извършване на медицински прегледи

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-210/21.11.2022 г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за Извършване на медицински прегледи на работници и служители на „АДИС” ЕООД. Критерии за оценка: предложена оптимална цена, съобразно изискванията на процедурата. Изисквания към кандидатите: Кандидатите да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за организиране на коледно парти.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-207/17.11.2022г. на Управителя, открива процедура, за избор па Изпълнител за организиране на коледно парти. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (БИК). Юридически лица...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.