АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-53/05.05.2021г на Упровителя, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за срок от една година за сезон ЛЯТО 2021г., подробно описани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на спално бельо и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2021

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-52/ 05.05.2021г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на спално бельо и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2021, разделено по позиции, както следва: Позиция № 1 Чаршаф долен – размер 150/240 см.,...

Прочети още

АДИС ЕООД открава процедура за избор на Изпълнител за „Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за почивна станция на АДИС, к.к. „Чайка” /Златни пясъци

АДИС ЕООД на основание заповед № А-З-41/20.04.2021г. на Управителя, открава процедура за избор на Изпълнител за „Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за почивна станция на АДИС, адрес гр. Варна, к.к. „Чайка” /Златни пясъци“, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.  I. Изисквания към кандидатите: Да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик на услугата „Абонаментно почистване и хигиенизиране на обекти на АДИС ЕООД“

I. АДИС ЕООД на основение Заповед № А-З-39/16.04.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик на услугата „Абонаментно почистване и хигиенизиране на обекти на АДИС ЕООД“, за период от три години, съгласно Приложение №1 – Списък на обектите, подлежащи на абонаментно почистване и хигиенизиране и Приложение №2 – Технология на работата. ІІ. Изисквания към...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изплънител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на покрив

АДИС ЕООД на основание Решение № А-З-29/17.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изплънител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на покрив. Местонахождение:  гр. София, р-н Овча купел, ул. „Букет“ №72 Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания с количествен тест за антитела за COVID-19 на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-26/ 11.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания с количествен тест за антитела за COVID-19 на работници и служители на АДИС ЕООД. І. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена. ІІ. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на лиценз за антивирусна програма

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-17/11.02.2021г. открива процедура за избор на доставчик на лиценз за антивирусна програма за нуждите на АДИС ЕООД. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел....

Прочети още

АДИС ЕООД открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга

АДИС ЕООД на основание Заповед № 14 /05.02.2021 на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на един брой Мултифункционално устройство

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 6/20.01.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой Мултифункционално устройство, със следните параметри: монохромен, лазерен, двустранно печатащи с размер на листа А4. I. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/08.01.2021 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за гараж на АДИС ЕООД с административен адрес ул. „Париж“ №14, гр. София, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.