АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на елементи за слаботокова система

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-97/20.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 3 /три/ броя суитчове, 30 /тридесет/ броя пач кабели cat. 6 – 1,5м., 50 /петдесет/ броя пач кабели cat. 6 – 2м. и 2 /два/ броя аранжиращи панели за нуждите на АДИС ЕООД. Суитчовете следва да отговарят на следните...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/14.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа на открити паркинги, находящи се на адрес: гр. София, ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 17, бл. 2 и ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3″,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услугата Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група”

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-91/09.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група” към ОСТРД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1,...

Прочети още

АДИС открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова гаражна секционни врата с нова ел. задвижка

АДИС ЕООД на основание Запове № А-З-89/06.07.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от З/три/ оферти за Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова гаражна секционни врата с нова ел. задвижка и запазване на устройството за контрол на достъпа на обект на АДИС ЕООД на ул. „Александър Жендов“ №1,...

Прочети още

АДИС открива процедура за избор на доставчик на два броя конвектомати

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-86/01.07.2021г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за избор на доставчик на 2 /два/ броя конвектомати за нуждите на Хранителния блок на МВнР, които да отговарят на следните параметри: Конвектомат с капацитет от 8 до 12 х 1/1 GN, със следните размери:Широчина:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори в обекти, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-81/24.06.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 /две/ години въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за: „Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедра за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дезакаризация, дератизация и мониторинг на обекти на АДИС ЕООД

I. АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-76/16.06.2021 на Управителя, обявява процедура, въз основа на не по-малко от четири оферти, за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция /включително дезакаризация/ и дератизация, както и мониторинг на обекти стопанисвани от АДИС ЕООД, съгласно Техническа спецификация – неразделна част от настоящата заповед в обекти на АДИС ЕООД,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива роцедура за избор на Изпълнител за Доставка на елементи за изграждане на сигнално-охранитлна система на обект на АДИС ЕООД на ул. „Йозеф Валдхард“ № 4, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-65/18.05.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка на елементи за изграждане на сигнално-охранитлна система на обект на АДИС ЕООД на ул. „Йозеф Валдхард“ № 4, гр. София, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите: Да са юридически лица,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Профилактика и почистване на 35 бр. климатици на обект на АДИС ЕООД на адрес, гр. Варна, к.к. „Чайка“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-64/17.05.2021г. на Управителя, окрива процедура за избор на Изпълнител за „ Профилактика и почистване на 35 бр. климатици на обект на „АДИС“ ЕООД на адрес, гр. Варна, к.к. „Чайка“ /Златни пясъци, ПС АДИС, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите: 1.  Да...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 20 броя матраци за единични легла с размери 190/90 см., за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-59/15.05.2021 на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на 20 (двадесет) броя двулицеви матраци за единични легла с размери 190/90 см. и 18-20 см. Височина, за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“ с включена в цената доставка до...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.