АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на инвентар

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-70/20.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на инвентар за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2022, разделен по позиции, както следва: Позиция № 1 2 броя фризери, тип ракла с размери 85/140/70 см. Позиция № 2 1 брой телевизор, марка NEO с...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на електрическа печка

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-69/20.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на електрическа печка със следните технически параметри: 1. Нагревателни Зони – 4 по възможност 220 х 220мм. 2. Термостат – 7 степени. 3. Електрическа фурна с един вентилатор. 4. Размери: 800700/900 мм 5. Мощност: 4 х 2600 w + 3000 w,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 1 брой монитор, 2 броя компютри и 1 брой SSD диск за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-67/13.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой монитор, 2 броя компютри и 1 брой SSD диск за нуждите на АДИС ЕООД със следните параметри: за 1 брой монитор: LED, Диагонал 22″, Full HD, анти-рефлексно покритие; за 2 броя компютри:, i7, SSD диск марка Samsung 512...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г.

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-64/12.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г. Потребление за сезон Лято 2021: Спално бельо и хавлии –...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-50/20.04.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г. I. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите следва да са юридически лица,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на летни гуми за автомобили собственост на Агенцията

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-36/28.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти, на летни гуми за автомобили, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните технически параметри: П.1-...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 42 бр. водомери с радиомодул, включен демонтаж, монтаж, настройка и пломбиране, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-30/15.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 42 бр. водомери с радиомодул, включен демонтаж, монтаж, настройка н пломбиране, собственост на АДИС ЕООД Обект: ул. „Пиер Дегейгър“ №9, гр. София Приблизителната стойност на поръчката е 3150.00 лв. (три хиляди сто и петдесет) лева без включен...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“ за персонала на Сектор „Столово хранене“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-27/07.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълните за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-26/07.03.2022г. на Управитял, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Критерии за оценка – икономически най-изгодното...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Производство, доставка и монтаж на двукрила, стоманена, портална врата, за обект с адрес: ул.“Велико Търново” № 5, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-28/07.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Производство, доставка и монтаж на двукрила, стоманена, портална врата, за обект с адрес: ул.“Велико Търново” № 5, гр. София Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.