АДИС ЕООД открива процедура за избор на изълнител за Изработка, доставка и монтаж на блиндирана входна врата с каса за апартамент

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-159/26.10.2023Г. на Управителя, открива процедура за избор на изълнител за Изработка, доставка и монтаж на блиндирана входна врата с каса за апартамент № 29, находящ се на адрес  гр. София, ул. „Константин Кисимов“ № 4, бл. 303. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура с предмет Демонтаж на съществуващата термопомпа въздух-водa, сплит система- Panasonik 14kW , доставка, монтаж и пускане в действие на нова термопомпа – сплит система, въздух-вода 12-14 kW за обект на АДИС ЕООД на бул. „Самоковско шосе“№233

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-155/20.10.2023г. на Управителя, открива процедура с предмет Демонтаж на съществуващата термопомпа въздух-водa, сплит система- Panasonik 14kW , доставка,  монтаж и пускане в действие на нова термопомпа – сплит система, въздух-вода 12-14 kW за обект на АДИС ЕООД на бул. „Самоковско шосе“№233, ап.А3 Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите трябва да са...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Профилактика и почистване на ЛПСОВ в Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-158/24.10.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Профилактика и почистване на ЛПСОВ в Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул.„Самоковско шосе” №233, гр.София  съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Демонтажни и къртачески работи с извозване на строителни отпадъце, преди ремонт на ап. №8, ул. „Хан Крум“ №36, гр. Варна.

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-153/17.10.2023 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Демонтажни и къртачески работи с извозване на строителни отпадъце, преди ремонт на ап. №8, ул. „Хан Крум“ №36, гр. Варна. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложения си наименование на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК),...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за доставка и монтаж на портманто, гардероб и вграден в ниша шкаф в антре на ап. 17, находящ се в бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, гр. София

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-152/16.10.2023 на Управителя, открива процедура за избор доставчик за доставка и монтаж на портманто, гардероб и вграден в ниша шкаф в антре на ап. 17, находящ се в бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, гр. София. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложения си...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик на зимни гуми за автомобили

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-145/10.10.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти, на зимни гуми за автомобили, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните технически параметри:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на куриерска услуга

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-143/09.10.2023г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга въз основа на не по-малко от 4 /четири/ броя оферти. Критерий за оценка – предложената най-ниска цена за основните услуги, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. Изисквания към изпълнителя на куриерската услуга: Изпълнителят е длъжен да...

Прочети още

АДИС ЕООД обявява търг за Апартамент № 16, находящ се в гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19 – Със заповед № А-З-160/30.10.2023г. на Управителя, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/11.10.2023 на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот: Апартамент № 16, със застроена площ от 88,5 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, две стаи, баня и тоалетна, находящ се в  гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19. Предназначение на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител на услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2024г.

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-144/10.10.2023г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2024г. Критерий за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от най-висок предложен процент отстъпка за обем, допълнителни бонуси по преценка на кандидата. Изисквания доставчика: сигурност, определен час на ежеднвена...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Доставка на ламиниран паркет и первази

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-141/05.10.2023 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Доставка на ламиниран паркет и первази за ап. 51, ул. „Чарл Дарвин“ 25, бл.2. Изисквания към кандидатите: -Кандидатитев писмените си оферти посочват в предложения си наименование на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление. В случай...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.