„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за оценка на работата на ЛПСОВ и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/30.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за оценка на работата на ЛПСОВ от инженер-технолог и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“ – общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ №233, гр. София, съгласно задание за офериране. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за хидроизолация на основи и ремонт на настилка

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-100/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Хидроизолации на основите и ремонт на настилката пред южната фасада, местонахождение: София, ул. „Оборище“ №31. I. Приблизителната стойност на услугата е 9896 (девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са...

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия

АДИС ЕООД на освонание Заповед № А-З-101/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на елементи за слаботокова система

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-97/20.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 3 /три/ броя суитчове, 30 /тридесет/ броя пач кабели cat. 6 – 1,5м., 50 /петдесет/ броя пач кабели cat. 6 – 2м. и 2 /два/ броя аранжиращи панели за нуждите на АДИС ЕООД. Суитчовете следва да отговарят на следните...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/14.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа на открити паркинги, находящи се на адрес: гр. София, ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 17, бл. 2 и ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3″,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услугата Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група”

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-91/09.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група” към ОСТРД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1,...

Прочети още

АДИС открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова гаражна секционни врата с нова ел. задвижка

АДИС ЕООД на основание Запове № А-З-89/06.07.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от З/три/ оферти за Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова гаражна секционни врата с нова ел. задвижка и запазване на устройството за контрол на достъпа на обект на АДИС ЕООД на ул. „Александър Жендов“ №1,...

Прочети още

АДИС открива процедура за избор на доставчик на два броя конвектомати

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-86/01.07.2021г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за избор на доставчик на 2 /два/ броя конвектомати за нуждите на Хранителния блок на МВнР, които да отговарят на следните параметри: Конвектомат с капацитет от 8 до 12 х 1/1 GN, със следните размери:Широчина:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.