СЪОБЩЕНИЕ – Плащане на каса

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,АДИС ЕООД отново приема плащания на каса. Предвид епидемиологичната обстановка най-учтиво Ви молим, да спазвате необходимата дистанция и да носите предпазна маска.Може да ползвате и банково разплащане.Актуалните сметки на дружеството: Централна кооперативна банка АД BIC КОД CECBBGSF Адрес: гр. София, бул.„Княз Ал. Дондуков” 7Б СМЕТКА В ЛЕВА BG73 CECB 9790 10B2 0177 00 СМЕТКА...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на адрес ул. „Александър Жендов“ №1

АДИС ЕООД на основание на Заповед № А-З-60/23.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на адрес гр. София, ул. „Александър Жендов“ №1, ап. 43. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 часа на 28.04.2020 г. За повече информация: инж. Иво Динев – 02 943...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-62/23.04.2020г. на Управителя, обявява процеура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“. І. Процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на униформени облекла и сабо“, за персонала на сектор...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-61/23.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1. ІІ. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на...

Прочети още

Агенция Дипломатически имоти в страната открива процедура за избор на доставчик на 72 броя нови видеокамери, 11 броя DVR и консумативи необходими за цялостното изграждане и функциониране на системите за видеонаблюдение, за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-55/13.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 72 броя нови видеокамери, 11 броя DVR и консумативи необходими за цялостното изграждане и функциониране на системите за видеонаблюдение, за нуждите на АДИС ЕООД, както следва: Изисквания за 72 броя видеокамери: Резолюция – мин. 2 MP FullHD, с възможност...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

АДИС ЕООД на основание Заповеди № А-З-52/10.04.2020 и №А-З-58/16.04.2020 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител  – регистрирана Служба по трудова медициа за абонаментно обслужване на персонала на АДИС ЕООД за реализиране на пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Изисквания към кандидатите и предмета на поръчка:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.