Агенция Дипломатически имоти в страната ЕООД обявява търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-3/11.01.2021г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл. 29, ал.2 и от ППЗПП на следните товарни автомобили, подробно описани по позиции, при следните условия: – Позиция 1 (п.1) – товарен автомобил...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.