„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина

АДИС ЕООД На основание Заповеди № А-З-109/21.08.2020г. и А-З-115/04.09.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на 94 работници и служители на „АДИС” ЕООД“, съгласно Приложение № 1. ІІ. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД обявява процедура за избор на на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-107/19.08.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив, фасадни мазилки, облицовки и външни настилки на Резиденция №14

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-104/10.08.2020 на Управителя, обявява процедура за избор на изпълнител за за извършване на ремонт на покрив, фасадни мазилки, облицовки и външни настилки на Резиденция №14. Местонахождение: гр. София, ул. „21 век“ №69. I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-102/07.08.2020 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Общи и специални изисквания към участниците:  – Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.8, ал.1 от...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.