АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на част от западната фасада по алпийски способ

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на част от западната фасада по алпийски способ. Обект: Западна фасада на гараж. Местонахождение: Гараж находища се в гр. София, ул. „Париж“ № 14. Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Смяна на входна врата на апартамент, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-13/21.02.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Смяна на входна врата на апартамент № 4, собственост на АДИС ЕООД, находящ се в бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ № 16, гр. София“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед;Местонахождение: гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за предоставяне на услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране за имоти и обекти, собственост на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-8/03.02.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 /две/ години за: „Предоставяне на услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране за имоти и обекти, собственост на АДИС ЕООД“, съгласно задание за офериране – Приложение № 1, което е...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на гардероб с две плъзгащи врати

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-9/06.02.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на „Гардероб с две плъзгащи врати“ за ап. 19, ул. „Оборище“ №10, гр. София , съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на 4 броя компютри

АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-10/06.02.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 4 броя компютри за нуждите на АДИС ЕООД със следните параметри: Офис компютър; Процесор Intel, LGA 1700; Харддиск минимум 500 GВ; RАМ памет минимум 8 GВ; SSD 2.5″ Samsung 500+ GB; Лиценз за ОС Windows 10 Pro; Лиценз за офис...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.