„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изготвяне на конструктино обследване и проект за възстановяване на експлоатационната годност на сграда изградена на груб строеж

АДИС ЕООД на основане Заповед № А-З-8/21.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за изготвяне на конструктино обследване и проект за възстановяване на експлоатационната годност на сграда изградена на груб строеж. Обект: Търговско представителство в ПИ.68134.4338.1046 Административен адрес: гр. София, кв. Овча Купел, ул. „Боряна“ № 29 Краен срок за подаване на офертите: до 17ч....

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на доставчик на лек автомобил

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание заповед № А-З-10/27.01.2020г. открива процедура за избор на доставчик, за Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на АДИС ЕООД.Краен срок за подаване на офертите: до 17ч на 05.02.2020г.За повече информация, моля отворете прикачения файл.

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител на услуга – извършване на профилактичен медицински прегледи ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези на работници и служители на АДИС ЕООД – жени

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-220/26.11.2019 и № А-З-ЗБ/14.01.2020г., обявява процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за извършване на профилактичен медицински прегледи ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези на работници и служители на АДИС ЕООД – жени.За повече информация, моля отворете прикачения файл.

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител на услуга – извършване на профилактичен медицински преглед ехография и клиничен преглед от уролог на работници и служители на АДИС ЕООД – мъже

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-219/26.11.2019г. и № А-З-ЗВ/14.01.2020г., открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за извършване на профилактичен медицински преглед ехография и клиничен преглед от уролог на работници и служители на АДИС ЕООД – мъже.За повече информация, моля отворете прикачения файл.

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга

АДИС ЕООД, на основание Заповед А-З-9/24.01.2020г., открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на следните групи имущества: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение №1 – Активи, неразделна част от настоящото решение; както и Гражданска отговорност към трети лица,...

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Доставка и монтаж на кондензни вани с ел. нагревател, предпазител и термостат – комплект за отводняване на външни тела на термопомпи

АДИС ЕООД на основание Заповед на Управителя № А-З-240/20.12.2019 и А-З-5/13.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за Доставка и монтаж на кондензни вани с ел. нагревател, предпазител и термостат – комплект за отводняване на външните тела на термопомпите на обект: Апартаментен хотел Панчарево на бул. „Самоковско шосе“ № 233.Краен срок за събиране на офертите:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.