АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-53/05.05.2021г на Упровителя, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за срок от една година за сезон ЛЯТО 2021г., подробно описани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Доставчик на услугата „Абонаментно почистване и хигиенизиране на обекти на АДИС ЕООД“

I. АДИС ЕООД на основение Заповед № А-З-39/16.04.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик на услугата „Абонаментно почистване и хигиенизиране на обекти на АДИС ЕООД“, за период от три години, съгласно Приложение №1 – Списък на обектите, подлежащи на абонаментно почистване и хигиенизиране и Приложение №2 – Технология на работата. ІІ. Изисквания към...

Прочети още

Съобщение

С цел запазване на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ 77 /паметник на недвижимото културно наследство/, собственост на АДИС ЕООД, на базата на проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата, съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, дружеството проведе тръжна процедура и възложи извършване на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на...

Прочети още
Информация и цени за Сезон Лято 2020 в Почивна станция „АДИС“, к.к. Златни пясъци

Информация и цени за Сезон Лято 2020 в Почивна станция „АДИС“, к.к. Златни пясъци

Смени за почивка в ПС „АДИС”, к. к. „Златни пясъци”, гр. Варна, за сезон ЛЯТО 2020: Настаняване всяка сряда и всяка събота с включени седем нощувки: Смяна № Дата на настаняване: Дата на отпътуване: 1 27 юни / събота/ 4 юли /събота/ 2 1 юли / сряда/ 8 юли /сряда/ 3 4 юли / събота/...

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ – Плащане на каса

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,АДИС ЕООД отново приема плащания на каса. Предвид епидемиологичната обстановка най-учтиво Ви молим, да спазвате необходимата дистанция и да носите предпазна маска.Може да ползвате и банково разплащане.Актуалните сметки на дружеството: Централна кооперативна банка АД BIC КОД CECBBGSF Адрес: гр. София, бул.„Княз Ал. Дондуков” 7Б СМЕТКА В ЛЕВА BG73 CECB 9790 10B2 0177 00 СМЕТКА...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.