АДИС ЕООД открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на рекламни артикули

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-150/13.10.2021г. на Управитля, открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на артикули, отговарящи на следните параметри, разделено по позиции, както следва: Позиция 1.Тефтер по индивидуален дизайн: Формат: А5 Твърди корици, без дунапрен на първа корица Тяло без дати, лепено, с инф. страници С изработка на проект...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-132/17.09.2021 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-131/16.09.2021г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г. Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2020г. е...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.