АДИС ЕООД обявява процедура за избор на доставчик на 30 бр. LED осветителни тела

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-125/25.08.2022г. на Управителя, обявява процедура за избор на доставчик на 30 бр. LED осветителни тела в окачен растерен таван Армстронг 600х600 с мощност 40W и цветна температура 4900К с вкл. драйвър за всяко, за партерен етаж на офис сградата на АДИС ЕООД. Изисквания към кандидатите: -Кандидатите следва да са...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-118/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка, пломбиране и кодиране радиоводомери

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-116/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител заДоставка, пломбиране и кодиране на 308 бр. радиоводомери за обекти на АДИС ЕООД, находящи се на адреси: гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ №25, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №17, бл.2, ул.“Фр. Ж. Кюри“ №19,...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски“ №77

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-113/29.07.2022 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски“ №77. Обект: Вътрешна дограма в стая 4 и 5 на ет. 1, сграда 1. Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София Изисквания към кандидатите: I. Кандидатите следва...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.