АДИС ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-132/17.09.2021 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-131/16.09.2021г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г. Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2020г. е...

Прочети още

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарлз Дарвин“ №25

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-128/10.09.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата до 500 кг, съвместима с управление „Beninca“ на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарлз Дарвин“ №25, бл. 2, гр. София. Приблизителна стойност на услугата: 1100 лв. без ДДС....

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.