АДИС ЕООД открива процедура за избор на изплънител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на покрив

АДИС ЕООД на основание Решение № А-З-29/17.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изплънител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на покрив. Местонахождение:  гр. София, р-н Овча купел, ул. „Букет“ №72 Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания с количествен тест за антитела за COVID-19 на работници и служители на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-26/ 11.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания с количествен тест за антитела за COVID-19 на работници и служители на АДИС ЕООД. І. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена. ІІ. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.