АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дератизация и мониторинг в обекти на АДИС ЕООД

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед № А-З- 26/25.02.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дератизация и мониторинг в обекти на АДИС ЕООД, посочени в Приложение №1. Изисквания към предмета на поръчката: Кандидатите посочват в офертите си цена за еднократно третиране без ДДС за всяка...

Прочети още

ЗИДАРОМАЗАЧ и ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицята ЗИДАРОМАЗАЧ и ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ чиито задължения са: – Извършване ремонтни работи в обектите от сградния фонд, управляван от АДИС ЕООД. Изисквания към кандидатите: – Средно образование; – Трудов стаж по специалността – предимство; – Документ за квалификация; Агенцията предлага: –...

Прочети още

ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР В СТОИТЕЛСТВОТО

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА (АДИС) ЕООД търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицята ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР В СТОИТЕЛСТВОТО чиито задължения са: Изготвя и остойностява количествени сметки за всеки обект. •Осъществява инвеститорски контрол върху обема и качеството на изпълнение на строителните или ремонтни работи на обектите, за които отговаря. •Организира приемането и въвеждането в експлоатация...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработване на рекламна брошура на Почивна станция АДИС

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-25/24.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за изработване на рекламна брошура на руски език, на Почивна станция АДИС.За повече информация, моля отворете прикачения файл.Краен срок за събирана на офертите: 25.02.2020г., до 17ч.

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 8 броя водомери с нови с дистанционен отчет на ул. „Оборище“ №10, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-21/18.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 8 (осем) броя водомери за топла и студено вода, с нови с дистанционен отчет на ул. „Оборище“ №10, гр. София. Краен срок за събирана на офертите: 24.02.2020г., до 17ч. За повече информация: отдел ПСФ, инж. Надежда Атанасова – 0882177736...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.