АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дератизация и мониторинг в обекти на АДИС ЕООД

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед № А-З- 26/25.02.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дератизация и мониторинг в обекти на АДИС ЕООД, посочени в Приложение №1. Изисквания към предмета на поръчката: Кандидатите посочват в офертите си цена за еднократно третиране без ДДС за всяка...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработване на рекламна брошура на Почивна станция АДИС

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-25/24.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за изработване на рекламна брошура на руски език, на Почивна станция АДИС.За повече информация, моля отворете прикачения файл.Краен срок за събирана на офертите: 25.02.2020г., до 17ч.

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 8 броя водомери с нови с дистанционен отчет на ул. „Оборище“ №10, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-21/18.02.2020г, открива процедура за избор на изпълнител за подмяна на 8 (осем) броя водомери за топла и студено вода, с нови с дистанционен отчет на ул. „Оборище“ №10, гр. София. Краен срок за събирана на офертите: 24.02.2020г., до 17ч. За повече информация: отдел ПСФ, инж. Надежда Атанасова – 0882177736...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.