„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-66/21.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin FTXB35C/RXB35C за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22, бл. 154. Изисквания към кандидатите: – Да са юридически лица, регистирани по Търговския Закон и...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-64/18.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София“, съгласно Задание за офериране.  Изисквания към кандидатите: 1.  Кандидатите...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.