ВИД ТЪРГ: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-11/31.01.2020

Относно: наем

Имот: Апартамент № 47, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, на ул.“Чарлз Дарвин“ № 25, бл.2.

ЗП: 98,50 кв.м.

Описание: Апартамент № 47, необзаведен, състоящ се от: антре, коридор, дневна с трапезария и кухня, балкон, две спални, баня с тоалетна, тоалетна

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години

Начална цена /месечен наем/: 560 евро без ДДС. Цената е без ДДС. Цената е с включени разходи за топлинна енергия за апартамента и разходи общи части.

Стъпка за наддаване: 25 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.02.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882 177 784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 17.02.2020г.

Депозит за участие: 300 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 17.02.2020г.

Специални изисквания към участниците: за посолства и дипломатически мисии

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 05.03.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 17.02.2020г.

За информация: на тел. 0882 177 784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.