АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, с регистрационен номер С 2098 МВ

Вид търг: с явно наддаване на основоние Протокол № 36-00-22/19.02.2020г. на Министъра на външните работи и Заповед № А-З-34/06.03.2020

Относно продажба: на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството

ДМА: Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, с регистрационен номер С 2098 МВ

Описание: Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, с регистрационен номер С 2098 МВ, дата на регистрация 20.03.1996г. и прекратена регистрация от 10.12.2019г., пробег 380 379 км., цвят син, дизелов двигател с обем 1900 куб.см., мощност 50 kW, брой места 5+1, врати 3, рама № WV1ZZZ70ZTH209495

Начална цена: 2 990 лева, без ДДС.

Стъпка за наддаване: 100 лева, без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: 06.04.2020г. от 11:00ч., гр. София, ул. „Велико Търново” № 27.

Огледи: след предварителна заявка на тел. 0882/177 776

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 10 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 03.04.2020г.

Депозит за участие: 500 лева. Депозитът по всички позиции подлежи на връщане съгласно посоченото в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: 03.04.2020г. до 16.30ч.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: 20.04.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11:00ч

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 17.04.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 17.04.2020г.

За информация: на тел. 0882/177 776

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.