С цел запазване на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ 77 /паметник на недвижимото културно наследство/, собственост на АДИС ЕООД, на базата на проект за извършване на реставрация на фасадата на сградата, съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, дружеството проведе тръжна процедура и възложи извършване на предвидените строително-монтажни работи. Проектът не предвижда промяна на архитектурно-строителните параметри на сградата. Изпълнението на реставрационните дейности започна на 16.11.2020 г.

Извиняваме се предварително за създаденото временно неудобство при реализирането на проекта.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.