Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З- 8/28.01.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Офис „В“ находящ се в сградата на „АДИС“ ЕООД в гр. София, ул. „Велико Търново“ №27

ЗП: 86,5 кв.м.

Описание: Офис „В“ състоящ се от: коридор, вестибюл, три работни помещения, баня, обзаведен.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 555 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 16.02.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 15.02.2021г

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 15.02.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 05.03.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 04.03.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 04.03.2021г.

За информация: на телефон 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.