Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-49/28.04.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Aпартамент № 31, находящ се в гр. София на ул. “Райко Алексиев“ № 40А, бл. 216

ЗП: 169,90 кв.м.

Описание: Aпартамент № 31, апартаментът е частично обзаведен, състоящ се от: входно антре, дневна, трапезария, кабинет, три спални, баня, тоалетна, 6 тераси, склад.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 930 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 13.05.2020г.

Депозит за участие: 500 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 13.05.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 27.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 26.05.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 26.05.2021г.

За информация: на тел. 0882177780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.